Astronomisk Selskab
Astronomi i Danmark > Foreningen > Regnskab 2011

Regnskab 2011

Regnskabet som regnearksfiler:

ASregn12.odf (Open Office)
ASregn12.xls (Microsoft Excel)Astronomisk Selskab - Årsregnskab 2011
Resultatopgørelse 2011

Regnskab 2011 Budget 2011

Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter
Kontingenter
192.300,00
189.100
Renteindtægter
3.280,51
3.000
Kvant 77.836,75
78.000
Knudepunktet 45.328,90
55.000
Medlemsarrangementer 29.468,00
20.000
Sektionsarbejde 1.388,50
3.000
Wieth-Knudsen Observatoriet 78.839,83 67.200,00 120.600 66.600
Bogsalg
4.800,00

Kontorhold og porto 6.449,00
10.000
Bestyrelsesarbejdet 10.993,47
10.000
Generalforsamling 6.540,25
10.100
Diverse 3.631,37 57,95 6.000
I alt 260.476,07 267.638,46 312.700 258.700
Årets resultat 7.162,39
-54.000

267.638,46Noter
Kontingenter:Antal medlemmer pr.31.12.11: 519
almindelige medlemmer (522 i 10)

51
medlemmer der kun var med ½ år (28 i 10)

14
ungdomsmedlemmer, heraf 5 kun ½ år (9 / 5 i 10)

12
frimedlemmer (12 i 10)

33
så sent indmeldte, at de først betaler for 2012 (23 / 6 & 1 / 3) (9 i 10)
i alt 629Medlemsarrangementer: Udgifter til foredrag, arrangementer o.l.
Wieth-Knudsen Observatoriet: Se separat regnskab
Diverse: Bankgebyrer, S&T-rabatklub, AS-hj.sidedomæne, astroforum, små gaver,div.rabat


Astronomisk Selskab - balance 31.12.2011


Aktiver Passiver
Danske Bank, giro
9.932,03

Netopsparing 681
255.960,30

Danske Bank, drift 047
84.555,87

Forudbetalte kontingenter

9.625,00
Skyldige omkostninger

2.889,50
TilgodehavenderKapitalkonto 1.januar 2011 330.771,31


Årets resultat 7.162,39


Kapitalkonto 31.dec.2011

337.933,70
I alt
350.448,20 350.448,20
0,00


Astronomisk Selskab - budget 2012

Regnskab 2011 Budget 2012

Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter
Kontingenter
192.300,00
194.000
Renteindtægter
3.280,51
3.400
Kvant 77.836,75
78.000
Knudepunktet 45.328,90
45.000
Medlemsarrangementer 29.468,00
30.000
Sektionsarbejde 1.388,50
1.500
Wieth-Knudsen Observatoriet 78.839,83 67.200,00
66.000
Bogsalg
4.800,00

Kontorhold og porto 6.449,00
10.000
Bestyrelsesarbejdet 10.993,47
10.000
Generalforsamling 6.540,25
10.000
Diverse 3.631,37


Astronomisk Guide 2012

408.750
Solkikkert WKO

135.000
Server til WKOs computersystem

30.000
Tilskud til Astr.Guide - WKOfonden


150.000
Støtte solkikkert -WKOfonden


135.000
Støtte serv./computer-WKOfonden


30.000
Instrument/installation påbg. 2010

30.000
I alt 260.476,07 267.580,51

Årets resultat 7.104,44267.580,51
788.250 578.400
budgetteret underskud
(der søges andre fonde til Astr. Guide)


209.850

Note
Kontingenter: Der budgetteres med 550 alm. medlemmer og 10 ungdomsmedlemmer
WKO: Der budgetteres med kr. 36600 fra Gribskov Kommune og kr. 30000 fra Wieth-Knudsen Fonden.
Der budgetteres med støtte fra WKOfond til Astronomisk Guide, solkikkert og ny server/computer til WKOobs
Obs. Der regnes med fortsat instrumentkøb/instal. på 30.000 kr for bevilling fra 2010, oprindeligt 54.000 kr


WKO-regnskab 2011/budget 2012

Regnskab 2011 Budget 2011 WKO-budget 2012

udgift indtægt udgift indtægt udgift indtægt
Skatter og afgifter m.m. Gribskov kommune 18.981,57
16.000
20.000
Vand, forbrugsafgifter 1.851,49
4.500
2.500
El/tlf 22.321,79
20.000
25.000
Forsikring/Falck 11.195,64
11.000
12.000
Anskaffelse/vedligehold 1.394,85
10.000
5.000
Arrangementer + host 384,80
5.100
5.000
Kommunalt tilskud
36.600,00
36.600
36.600
Wieth-Knudsen Fonden
30.000,00
30.000
30.000
Andre indtægter (arrangementer)
600,00Radioudstyr/optik/instal påbegyndt 2010 22.709,69
54.000
30.000
Solkikkert WKO135.000
Server til WKOs computersystem30.000
Støtte solkikkert -WKOfonden
135.000
Støtte serv./computer-WKOfonden
30.000
I alt 78.839,83 67.200,00 120.600 66.600 264.500 231.600

Regnskabet er gennemgået, og det er konstateret, at beholdningen er til stede.
Hans Buchholtz
Bent Schou